“Emmanuel Chin Baptist Church” nih “Emercency Nationnal Security” Fund ca’h $30,000 an thawh.

Columbus OH, “Emmanuel Chin Baptist Church” nih “Emercency Nationnal Security” Fund ca’h $30,000 an thawh. Member tampi zong an silo na’n, rianṭuantu pakhat cio nih an thawhmi, $ 60,000 hrawng a chuak cang i, $100,000 cu kan tlinh lai bak lai an iti.

USA Khrifabu kip nih, zohchunh cio hram hna uhsih. 1.Pu Dawt Cung Lian$500, 2. Pu Zing Cung Nung$1,700, 3. Pu Tei Sang Lian $500, 4.Pu Ngun Kung Lian$500, 5. Pu Tial Za Iap $500, 6.Pu Tuan Bik $1,000, 7. Pu Lawm Bik $500, 8. Pu Tia Kio $500, 9. Pu Siang Hnin $500, 10. Pu Rum Thang $500, 11. Pu Duh Bik $500, 12. Pu Za Tling $500, 13. Lg Van Hnem Par $500, 14. Pu Tha Lian $500, 15. Pu Duh Ceu Cin $500.

16. Pu Kam Bik $500, 17. Pu Van Za Lian $500, 18. Pu Eric Tluang Heih$500, 19. Pu NgunHup family$1,000, 20. Pu Than Hmung $500, 21. Lg Amy Bawi Nun Par$600, 22. Pu Hrang Hlei Kham $500, 23. Paul Za Cung Lian $1,000, 24. Pu Za Mang Cinzah $500, 25. Pu Cawi Thang $500, 26. Pu Lal Thawng family $1,500, 27. Pu Ni Thang $500, 28. Pu Duh Ceu Cung $500, 29. Pu Lian Cin $500, 30. Peter Cung Hup$2,000.

31. Pu Sui Cung $1,000, 32. Pu Tin Peng Lian $500, 33. Pu Denial Leng Uk $500, 34. Pu Duh Cung $500, 35. Pu Ram Thang $2,000, 36. Pu Lian Cung $500, 37. Pu Van Biak Hmun $500, 38. Pu Biak Lian Sang $500, 39. Pu Khrih Lian Bawi $500, 40. Pu Biak Lian Cung $500, 41. Pu Thang Hnin $500, 42. Pu Van Bik Thang $500, 43. Pu Thawng Hlei $500, 44. Pu Van Tha Ceu $500, 45. Pu Sang Kio $300.

46. Pu Sui Bik Lian $600, 47. Pu Hrang Hu $500, 48. Pi Sang Tin Par $500, 49. Pu Thang Nawn $500, 50. Pu Bawi Cung Nung $400, 51. Pu Dar Uk $500, 52. Pu Sang HupThawng $500, 53. Tv Ngun Lian Thawng $500, 54. Pu Van Tha Thang $500
55. Tv Sui Lian Cung $500, 56. Pu Lian Kio $500, 57. Pu Duh Cung Nung $500, 58. Pu Sang Hre Dun $500, 59. Pu Hre Cung $200, 60. Pu Tluang Za Iap $500.

61. Pu Tial Thang $500, 62. Pu Bawi Biak Thawng $1,000, 63. Tv.Van Bawi Thawng$500, 64. Pu Tum Lal $500, 65. Pu Van Ceu Cung Thang $500, 66. Pu Tial Kham Sakhong $500, 67. Pu Tial Cung Lian $500, 68. Pu Van Peng $500, 69. Pu Ram Hlei Cung $500, 70. Pu Tial Bik $500, 71. Pu Ngun Zel (Papui) $500, 72. မောင်း မောင်း $500, 73. Pu Thawng Za Lian $500
74. Pu Thawng Lian Ceu $500, 75. Pu Ezara Mang $500.

76. Tv Hruai Cung $500, 77. Pu Bawi Nun Tluang $500, 78. Pu Ceu Cin $500, 79. Pu Sang Kung $500, 80. Pu Tlang Cung $500, 81. Pu Chiah Lian $500, 82. Pu That Cem Thang $500, 83. Lg Ngun Za Cuai $500, 84. Salai Cung Ceu Thawng $500, 85. Pu Van Hre Kio $500, 86. Pi Tha Ci $500, 87. Pu Van Kil $500, 88. Pu Van Duh Ceu $2000, 89. Pu Hmun Kam $500, 90. Pu Lal Sang Lian $500, 91. Pu Chan Uk $500, 92. Pu Cung Tha Lian $1000, 93. Pu Bawi Cung $500, 94. Pu Tial Hre $500, 95. Pu Za Lian Thang(zingku) $500, 96. Pu Van Hruai Lian $500, 97. Pu Biak Ceu Lian,$500, 98. Pu Hrang Kil $500, 99.Pi Rem Sui $500, 100. Salai Ceu Hmung $500.